Промислові підприємства мають обмеження власних коштів для фінансування енергоефективних заходів. Тому вони вимушені застосовувати механізм банківського кредитування. Державні установи у своїй більшості, а також житловий сектор, як правило, також не мають достатнього фінансування для самостійного проведення модернізації будівель. Тому для застосування енергозберігаючих рішень все частіше звертаються до механізму енергосервісу, який дозволяє без витрат власних коштів, виключно за кошти ЕСКО-інвестора, втілювати енергозберігаючі проекти.

З метою розробки нових напрямків державної підтримки енергоефективних заходів проведено у Мінекоенерго комунікаційний захід разом з представниками банківських установ та бізнесу для опрацювання можливості стимулювання цих заходів шляхом відшкодування частини відсотків за кредитом. Розглядалось кредитування як промислових підприємств, так і енергосервісних компаній- виконавців енергосервісу.

Консультант Проекту ПРООН “Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель у малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО” Олексій Корчміт охарактеризував стан впровадження ЕСКО-механізму та основні показники цього процесу.

За даними Держенергоефективності на сьогоднішній день укладено 447 ЕСКО-договорів на суму 939,8 млн. гривень на здійснення енергоефективних заходів у школах, дитсадках, лікарнях та інших закладах соціальної сфери. Майже половина з них укладена в минулому році, що свідчить про зростання попиту на послуги енергосервісу та вигідність впровадження ЕСКО для бюджетних установ. Загалом 37 ЕСКО-компаній мають досвід укладання та реалізації ЕСКО-договорів. Всі вони маютьскладнощі з фінансуванням для виконання ЕСКО-договорів. Саме з-за цього, згідно статистики, тільки 10 з них є досить активними учасниками процесу. В їхніх кейсах більша частина договорів та переважна частина суми вкладень. Але й ці компанії вимушені вирішувати проблеми з фінансуванням. Особливо коли мова йде про проведення комплексної модернізації з одночасним виконанням великої кількості енергозберігаючих заходів. Практика виконання ЕСКО-договорів свідчить, що в більшості випадків саме комплексна модернізація може забезпечити вищий показник енергоефективності. Тому для якісного виконання та отримання більшої економії енергоресурсів енергосервісні компанії знаходяться в постійному пошуку механізмів та джерел фінансування ЕСКО-проектів.

Окрім стандартних кредитів вже наявний досвід специфічних банківських продуктів під ЕСКО- договори: факторинг. Використання моделі факторингу започатковано банками у 2019 році. За підтримки проекту ПРООН цією моделлю фінансування вже скористалося дві енергосервісні компанії, а сума переданих банком грошових коштів за факторингом, починаючи з реалізації першого пілотного проекту, зросла більше ніж у 5 разів (з 2,88 млн. до 15,8 млн. гривень).

На нараді було проведено обговорення умов державної підтримки ЕСКО-компаній:

1. Компенсація відсотків за кредитом у розмірі до 1-1,5 облікової ставки НБУ.

2. Розмір максимально допустимого кредиту для одного підприємства та обов’язкового першого внеску.

3. Перелік обладнання для підвищення енергоефективності.

4. Розмір мінімальної економії, що повинна бути отримана, для різних типів проектів (20% для невеликих та 30% для комплексних) з її підтвердженням енергоаудитом (енергетичною сертифікацією).

5. Алгоритм отримання державного відшкодування.

Схожі ключові пункти були розглянуті і при обговоренні умов кредитування промислових підприємств. Державне стимулювання енергоефективних заходів в рамках виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки з перспективою їх продовження в наступних роках дасть поштовх країні економити енергоресурси та застосовувати більш прогресивні методи розвитку економіки.