Зазначений документ розроблений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» з метою запровадження комплексу інструментів, які створять нормативно-правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи впровадження систем енергоменеджменту на місцевому рівні та в окремих бюджетних установах, а також відповідно до указів Президента No174/2008 від 28.02.2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та No 662/99 від 16.06.1999 Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами.

Він містить основні підходи та рекомендації щодо створення системи енергетичного менеджменту на місцевому рівні, а саме:

-  рекомендації щодо організаційної структури підрозділів, задіяних в системі енергоменеджменту та обов’язків, що покладаються на підрозділи та окремих посадових осіб;

-  рекомендації щодо запровадження системи моніторингу енергоспоживання;

-  рекомендації щодо взаємодії між різними підрозділами на рівні місцевого господарства щодо питань ефективного використання енергоресурсів в бюджетній сфері на етапах моніторингу енергоспоживання, підготовки та впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, а також залучення фінансування, запровадження системи стимулювання ощадного енергоспоживання;

В основу підготовленого документу покладені вимоги та рекомендації державних стандартів України ДСТУ ISO 5000.