Посібник можна знайти за посиланням: Підготовка територіальних громад до впровадження енергосервісу (методичні рекомендації з реалізації енергосервісних проектів)

Як відомо, Україна споживає в 3-3,5 рази більше енергії на виробництво одниці валового внутрішнього продукту, ніж Європейський союз. Це суттєво послаблює конкурентоздатність вітчизняної економіки на світовому ринку. Тому підвищення енергоефективності в усіх галузях економіки та соціальній сфері стало важливим пріоритетом державної політики. Потреба в залученні інвестицій для модернізації енергоємних об’єктів бюджетної сфери за оцінками експертів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності) становить приблизно 7 млрд. євро. Лише частину цих потреб може задовольнити український фінансовий сектор. Державні і приватні банки впроваджують програми «енергоефективного» кредитування для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та окремих громадян. Але частина суб’єктів господарювання не мають можливості скористатися державними програмами підтримки, зокрема комунальні і державні установи, навчальні заклади, лікарні. Вони можуть розраховувати на кредитування, але через законодавчі обмеження та відсутність ліквідної застави ці можливості суттєво обмежені. Так само приватним компаніям також варто сподіватися передусім на власні ресурси. Протягом останніх 40 років у провідних країнах світу набули поширення енергосервісні контракти, які зарекомендували себе як ефективний механізм залучення інвестицій для енергетичної модернізації та скорочення споживання енергоресурсів. Енергосервіс є комплексним механізмом, що дозволяє реалізувати енергоефективні заходи на об’єкті замовника за рахунок інвестора, виконавця. Готуючи цю роботу автори зосередили свою увагу на особливостях правового регулювання енергосервісу в бюджетній сфері. Ми переконані, що за допомогою енергосервісних контрактів можливо поєднати інтереси держави та муніципалітетів як споживачів енергоресурсів, енергосервісних компаній та банків задля досягнення спільної мети. Для замовників з числа бюджетних установ, державних органів та муніципалітетів укладення енергосервісних контрактів – це можливість оновити будівлі, скоротити споживання енергоресурсів, та зменшити бюджетні видатки із мінімальними капіталовкладеннями. Для енергосервісних компаній (далі – ЕСКО) енергосервіс відкриває додаткові ринкові можливості для надання відповідних послуг. Банки, в свою чергу, отримують нові горизонти для довгострокового кредитування бізнес-проектів у сфері енергоефективності.

***

This paper is prepared as a part of UNDP project “Removing Barriers to Increase Investment in Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine through the ESCO Modality in Small and Medium Sized Cities”. It is designed in order to provide the representatives of the local communities and municipalities with the information on Ukrainian legal framework of energy services and energy services contracts, known in other countries as energy savings performance contracts. The first chapter contains general definition of energy services and brief history of the development of this mechanism in Ukraine. The second chapter is aimed to help the representatives of the municipalities to take decision to launch energy service projects and prepare the procurement. This part of the materials contains the information on the differences between energy service contracts and other legal tools available to implement projects for energy efficiency of public buildings. As well, in this part the reader finds the information on how to prepare the public procurement of energy services. The third chapter is devoted entirely to the public procurement procedure which could be done through competitive bidding or, in some cases, through the negotiation proceedings. As well this chapter describes energy service contracts and its essential provisions which shall be agreed by the parties. The fourth chapter is aimed to advice the representatives of the municipalities on how to execute energy service contracts including measurements and verification of the energy savings, achieved by the contractors, billing and budgetary procedure, property regimes etc. The brochure is amended with the general algorithm of the energy services which lists the steps which need to be done at the every stage of the project as well as the statutory deadlines.