Посилання на джерело:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0822-18/print