Посилання за посиланням: Методичні рекомендації зі створення комунальної енергосервісної компанії 

Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р, реалізація енергосервісу у бюджетній сфері є одним із головних завдань з підвищення енергоефективності української економіки.

Водночас досвід 2016 - 2017 років виявив низку проблем становлення і розвитку енергосервісу в Україні. Це, передусім, низький рівень конкуренції та обмежені фінансові можливості приватних енергосервісних компаній (ЕСКО), а також брак інституційної спроможності муніципалітетів до реалізації подібних проектів.

За таких умов муніципалітети можуть значно прискорити впровадження енергоефективних проектів шляхом створення комунальних ЕСКО. Європейський досвід роботи таких компаній доводить їх ефективність для створення міських систем енергоменеджменту, залучення кредитних та грантових ресурсів для проектів з енергоефективності та безпосереднього здійснення енергосервісу.

Для створення такого підприємства і забезпечення його діяльності необхідно наділити його певними фінансовими і матеріальними ресурсами, зібрати команду фахівців та відпрацювати правові механізми діяльності компанії.

Метою цього видання є надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, а також депутатам місцевих рад, відповідальним за підготовку та прийняття рішень щодо створення комунальних енергосервісних компаній. Видання допоможе знайти відповіді на питання про доцільність створення комунальних ЕСКО, формування штату працівників, особливості правового забезпечення господарської діяльності підприємства тощо. В додатках до цього видання містяться алгоритм створення комунальної ЕСКО та проект статуту такого підприємства.

***

This edition is prepared as a part of UNDP project “Removing Barriers to Increase Investment in Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine through the ESCO Modality in Small and Medium Sized Cities”. It is designed to provide the representatives of local communities and municipalities with the information on feasibility of a municipal energy service company (ESCO) establishment. This edition also gives information about Ukrainian legal framework of ESCO incorporation or restructuring of the existing municipal enterprise into a municipal ESCO.

The first chapter contains general definition of ESCO, description of municipal ESCO as a business model for local municipalities and experience of development of the municipal ESCOs in Europe and in Ukraine.

The second chapter is aimed to help the representatives of the municipalities to establish ESCO as a municipal enterprise. This part of the materials contains the information on the ESCO state registration and asset allocation. As well, in this part the reader is able to find the information on how to restructure the existing municipal enterprise into a municipal ESCO.

The third chapter is devoted entirely to the development of a workforce and the use of non-staff personnel. This chapter also describes remuneration, occupational safety and some local acts which are necessary to organize labor process.

The fourth chapter contains information on the features of the economic activity of the municipal ESCO and types of services that can be provided. This part also includes some advice on various sources of funding for municipal ESCO’s projects.

The fifth chapter describes the features of municipal ESCO taxation.

The brochure is amended with the general algorithm of the establishment of municipal ESCO and the draft statute.