- Енергоменеджмент

Без додаткових інвестицій можна отримувати швидкий доступ до об’єктивної інформації про стан енергоспоживання в місті завдяки тому, що в перший рік виробники програмних продуктів “on-line моніторингу” надають його в користування безкоштовно. Подальші витрати можливі вже за рахунок отриманої економії. Системи енергомоніторингу дозволяють оперативно виявляти та реагувати на втрати енергоносіїв (аварії, пошкодження, несанкціоноване використання), а також проводити порівняння щодо енергоспоживання типових будівель.

На сьогоднішній день 223 місцеві органи влади (приблизно 15%) вже запровадили енергоменеджмент/ енергомоніторинг. Впровадження енергетичного менеджменту дозволило досягти від 5% до 8% економії лише за рахунок щоденного контролю та енергоефективної поведінки в бюджетних установах та до 15% за рахунок налагодження енергоефективної експлуатації об’єктів. Система допомагає описати будівлі та зібрати дані про показники лічільників, надає візуальне представлення про поточний стан споживання. Використовуючи порівняльний аналіз та проектні параметри будівель, можна визначити ділянки, що потребують уваги. На базі цієї інформації визначається перелік ефективних заходів по оптимізації споживання ресурсів.

Протягом останніх років на 447 бюджетних об’єктах проведено модернізацію будівель за допомогоюnмеханізму ЕСКО. Проведено слідуючі енергоефективні заходи: утеплення, модернізація систем опалення тощо. Ті об’єкти, які під час дії ЕСКО-контракту використовували енергоменеджмент, отримали в півтора рази більшу економію енергоресурсів. Це дало змогу скоротити строк дії енергосервісного договору та отримати економію в своє повне розпорядження. Але в тих будівлях, де при цьому не було запроваджене управління об’єктами енергосервісу, спостерігалось падіння рівня отримуваної економії після завершення ЕСКО-договору. Висновок простий: найвищий ефект дає комплексна модель “ЕСКО-Енергоменеджмент”, яка забезпечує максимально можливий рівень економії енергоресурсів та скорочує витрати на їх оплату.