Енергоефективність у громадських будівлях

  • info@eepb.org.ua

Корисні матеріали

Проект методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг

Ця Методика встановлює єдиний порядок розподілу обсягів спожитих послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання у будівлях, де налічується три та більше споживачів, а у випадку наявності двох споживачів співвласники можуть прийняти рішення про здійснення розподілу за домовленістю.

Читати далі

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА щодо методики розподілу спожитих в багатоквартирних будинках комунальних послуг

Для забезпечення запровадження розподілу спожитих в багатоквартирних будинках комунальних послуг на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», на запит Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства про надання технічної допомоги стосовно розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розподілу спожитих в багатоквартирних будинках комунальних послуг», експертною групою за участю експертів ПРООН в Україні, науковців та фахівців галузі було розроблено зазначений проект Методики.

Читати далі

Фінансування термомодернізації бюджетних установ

Презентація за посиланням: Фінансування термодернізації бюджетних установ

У презентації йдеться про потреби фінансування енергоефективності в Україні, потенційні джерела таких інвестицій, а також підвищення енергоефективності комунального теплопостачання бюджетних установ за рахунок різноманітних механізмів інвестування.

Читати далі

ЗВІТ про проведення дослідження факторів, що впливають на формування та встановлення базового рівня споживання енергії громадськими будівлями та роль базового рівня при проведенні енергетичної оцінки будівель та застосуванні механізму ЕСКО

Цей звіт присвячений проблемі формування «базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів», що є базою порівняння для визначення розрахункової економії енергії – джерела фінансування впровадження термомодернізації будівель. Особливість та складність проблеми полягає в тому, що підвищення енергоефективності будівель має забезпечити скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів при одночасному підвищенні рівня комфорту у приміщеннях.

Читати далі

Аналітична записка по формуванню міст-партнерів проекту

Проект Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй "Усунення бар'єрів для залучення інвестицій в енергоефективність громадських будівель у малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО" зацікавлений у привабленні приватних інвесторів в енергомодернізацію громадських будівель та інших муніципальних об'єктів за механізмами, що стимулюють зацікавленість в досягненні та продовжуваності високих результатів енергоефективності, ефективності використання засобів та економії енергоресурсів, таких як публічно-приватне партнерство та енергосервіс. *** The Project of the United Nations Development Programme “Removing Barriers to Increase Investment in Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine through the ESCO modality in Small and Medium Sized Cities” is interested in attraction of the private investors in energy modernization of public buildings and other municipal facilities with the use of such mechanisms as public private partnership and energy service, that stimulate interest in achievement of high and long term results of energy efficiency, efficiency of funds usage and energy saving.

Читати далі

Аналіз стану повітрообміну у приміщеннях шкіл та дитячих дошкільних навчальних закладів та факторів, що впливають на нормування повітрообміну

Аналітична записка за посиланням: Аналіз стану повітрообміну у приміщеннях шкіл та дитячих дошкільних навчальних закладів та факторів, що впливають на нормування повітрообміну

Читати далі

Методичні рекомендації зі створення комунальної енергосервісної компанії

Метою цього видання є надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, а також депутатам місцевих рад, відповідальним за підготовку та прийняття рішень щодо створення комунальних енергосервісних компаній. Видання допоможе знайти відповіді на питання про доцільність створення комунальних ЕСКО, формування штату працівників, особливості правового забезпечення господарської діяльності підприємства тощо. В додатках до цього видання містяться алгоритм створення комунальної ЕСКО та проект статуту такого підприємства. *** This edition is prepared as a part of UNDP project “Removing Barriers to Increase Investment in Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine through the ESCO Modality in Small and Medium Sized Cities”. It is designed to provide the representatives of local communities and municipalities with the information on feasibility of a municipal energy service company (ESCO) establishment. This edition also gives information about Ukrainian legal framework of ESCO incorporation or restructuring of the existing municipal enterprise into a municipal ESCO.

Читати далі

Джерела фінансування заходів з використанням механізму енергосервісу. Фінансові моделі.

У досліджені розглядаються як моделі, що відповідають Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» так і альтернативні варіанти енергосервісних договорів, що можуть бути реалізовані відповідно до діючого в Україні законодавства. Дослідження проведено за сприяння Проекту ПРООН в Україні.

Читати далі

UNDP Around the world

You are at UNDP Ukraine