Енергоефективність у громадських будівлях

  • info@eepb.org.ua

Корисні матеріали

Джерела фінансування заходів з використанням механізму енергосервісу. Фінансові моделі.

Посібник можна знайти за посиланням: Джерела фінансування заходів з використанням механізму енергосервісу. Фінансові моделі. 

У досліджені розглядаються як моделі, що відповідають Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» так і альтернативні варіанти енергосервісних договорів, що можуть бути реалізовані відповідно до діючого в Україні законодавства.

Дослідження проведено за сприяння Проекту ПРООН в Україні. 

Читати далі

Зелені облігації. Короткий довідник

Довідник можна знайти за посиланням: Зелені облігації. Короткий довідник 

"Зелені облігації" - це борговий фінансовий інструмент, грошові ресурси від розміщення яких направляються на фінансування екологічних та кліматичних проектів. У даному довіднику розміщена інформація про даний фінансовий інструмент, що буде корисною для керівників банків, муніципалітетів, компаній державної та комульної форм власності, енергетичних та промислових підприємств, як потенційних емітентів зелених облігацій чи реципієнтів засобів, отриманих від розміщення зелених облігацій. 

Читати далі

Експрес-огляд ринку енергосервісу бюджетної сфери України

Експрес-огляд можна знайти за посиланням: Експрес-огляд ринку енергосервісу бюджетної сфери України

У посібнику розглянуто перші енергосервісні проекти, географію оголошених закупівель енергосервісу, ключові бар'єри, а також інструменти їх подолання. 

Читати далі

Підготовка територіальних громад до впровадження енергосервісу

Дане видання підготовлено в рамках проекту ПРООН "Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО" юридичною компанією "АЙ ЕЛ ЕФ" за сприяння ПРООН Україна. Видання призначене для забезпечення представників місцевих громад та муніципалітетів інформацією щодо юридично-правових рамок енергозберігаючих контрактів.

Читати далі

Посібник з підготовки документів для закупівлі енергосервісу

Цей посібник є логічним продовженням Методичних рекомендацій з реалізації енергосервісних проектів «Підготовка територіальних громад до впровадження енергосервісу», підготованих Адвокатським об’єднанням «Юридична фірма АЙ ЕЛ ЕФ» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.***This edition is prepared as a part of UNDP project “Removing Barriers to Increase Investment in Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine through the ESCO Modality in Small and Medium Sized Cities”. It is designed as a supplement to the handbook “Preparation of the local communities for the implementation of energy service” aimed to provide the representatives of the local communities and municipalities with the draft documents required at the each stage of energy service project accompanied with the recommendations on their preparation.

Читати далі

Збірник з тренінгів з енергетичної освіти для навчальних закладів

Збірник можна отримати за посиланням: Збірник тренінгів з енергетичної освіти для навчальних закладів 

Економічний поступ і глобалізація кардинально змінюють світ та кидають людству нові виклики. Населення планети невпинно зростає, зростають і потреби людей. Проте, кількість природній ресурсів зменшується. Цей збірник - спроба змінити ситуацію та запровадити системний підхід у вивченні енергетичної ситуації на місцевому й світовому рівнях. 

Читати далі

Пост-реліз відкриття Центру енергоефективності КНУТД

Пост-реліз можна знайти за посиланням: Пост-реліз відкриття ЦЕ КНУТД

З метою впровадження вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» в частині підготовки енергоменеджерів та сертифікованих енергоаудиторів, підвищення їх кваліфікації, демонстрації сучасного обладнання та технологій з енергоефективності в Київському національному університеті технологій та дизайну створено освітньонауковий Центр енергоефективності, відкриття якого відбулось 7 червня 2018 року за сприяння Проекту ПРООН.

Читати далі

Методичні рекомендації щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів у сфері енергозбереження в Україні

До методичних рекомендацій включено практично відсутні у вітчизняній літературі питання розроблення техніко економічного обґрунтування проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження. Такі матеріали є надзвичайно актуальними, адже навіть фахівці, не завжди можуть розробити коректне техніко-економічне обґрунтування проектів енергоощадних заходів та інвестиційних проектів у сфері енергетики та енергозбереження. *** The methodological recommendations include issues that are absent in the national literature for the development of feasibility studies for energy efficiency and energy conservation projects. Such materials are extremely important, because even the experts can not always work out the correct feasibility study projects energy efficiency measures and investment projects in energy and energy efficiency.

Читати далі

UNDP Around the world

You are at UNDP Ukraine