Енергоефективність у громадських будівлях

Корисні матеріали

Посібник Методичні рекомендації зі створення енергосервісної компанії

Метою цього посібника є надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, а також депутатам місцевих рад, відповідальним за підготовку та прийняття рішень щодо створення комунальних енергосервісних компаній. Видання допоможе знайти відповіді на питання про доцільність створення комунальних ЕСКО, формування штату працівників, особливості правового забезпечення господарської діяльності підприємства тощо. В додатках містяться алгоритм створення комунальної ЕСКО та проект статуту такого підприємства.

Читати далі

Посібник Базовий рівень споживання енергії громадськими будівлями. Роль базового рівня при проведенні енергетичної оцінки будівель та застосуванні механізму ЕСКО

Цей посібник присвячений проблемі формування «базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів», що є базою порівняння для визначення розрахункової економії енергії – джерела фінансування впровадження термомодернізації будівель. Особливість та складність проблеми полягає в тому, що підвищення енергоефективності будівель має забезпечити скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів при одночасному підвищенні рівня комфорту у приміщеннях.

Читати далі

Посібник Якість повітря в громадських будівлях та шляхи її покращення

Посібник присвячений питанням забезпечення оптимальних кліматичних умов у громадських будівлях та зокрема у будівлях шкіл та дитячих дошкільних закладів. Доцільність розробки такого посібника пояснюється тим, що питанням контролю мікрокліматичних умов у приміщеннях регулярного та систематичного перебування дітей в останні роки не приділяється належна увага, незважаючи на те, що незадовільний стан повітряного середовища у приміщеннях є причиною захворювань дітей. Практично єдиним параметром, що контролюється, є температура у приміщеннях. Повністю відсутній контроль забезпечення повітрообміну, вологості повітря, концентрації шкідливих та токсичних речовин у повітрі приміщень, зокрема вуглекислого газу.

Читати далі

Посібник Державно-приватне партнерство як механізм підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ і організацій комунальної форми власності

Зменшення споживання енергетичних ресурсів у будівлях бюджетних установ та організацій є одним з пріоритетних напрямів державної політики в сфері енергоефективності в Україні. Залучення приватного бізнесу до реалізації енергоефективних проектів дуже добре зарекомендувало себе у світі та продемонструвало високу ефективність. Зазначене пояснюється тим, що залучення приватного бізнесу для здійснення проектів, що передбачають підвищення енергоефективних характеристик будівель бюджетної сфери, є вигідним як для приватного бізнесу, так і для публічної влади. Для проектів, що передбачають здійснення термомодернізації будівель бюджетних установ та організацій зазвичай застосовуються механізми, в основі яких лежить принцип – відшкодування інвестицій здійснюється залежно від досягнутої економії у споживанні енергетичних ресурсів. У цьому випадку приватний бізнес зацікавлений забезпечити високий рівень економії енергетичних ресурсів, що споживаються будівлями бюджетної сфери. А отже, матиме стимули виконувати роботи з термомодернізації будівель якісно й з використанням найкращих матеріалів та технологій. Залучення приватного бізнесу на таких умовах є вигідним і публічній владі, оскільки гарантуватиме їй застосування найбільш оптимальних рішень з огляду на співвідношення якості та вартості робіт, а також дасть змогу позбавитися корупційних ризиків.

Читати далі

ЕСКО: ключові партнери для енергетичного переходу. Іспанський ринок ЕСКО

Дана презентація містить інформацію щодо іспанського ринку ЕСКО, бар'єрів та можливостей, передових практик розвитку ринку ЕСКО в Іспанії, рекономендації, а також передові практики щодо ЕСКО на прикладі конкретних проектів.

Читати далі

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

Зазначений документ розроблений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» з метою запровадження комплексу інструментів, які створять нормативно-правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи впровадження систем енергоменеджменту на місцевому рівні та в окремих бюджетних установах, а також відповідно до указів Президента No174/2008 від 28.02.2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та No 662/99 від 16.06.1999 Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами.

Читати далі

Енергосервісні контракти - ефективний інструмент фінансування енергоефективних проектів. Посібник

Цей посібник підготовлено за сприяння Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Energy. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Команди Підтримки програми «Угода Мерів ‒ Демонстраційні проекти».

Читати далі

Матеріали із круглого столу "Стратегія розбудови національної системи моніторингу споживання енергоресурсів"

25 липня 2018 року пройшов круглий стіл Проекту ПРООН «Стратегія розбудови національної системи моніторингу споживання енергоресурсів в Україні», матеріали із якого можна отримати, перейшовши за посиланням "Читати далі" нижче.

Читати далі

UNDP Around the world

You are at UNDP Ukraine